Privacy

Uw persoonsgegevens onze zorg

Stichting SchuldHulp Rhenen vind bescherming van persoonsgegevens uitermate belangrijk. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij binnen onze organisatie zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan. Bovendien verplichten de grondwet en de Algemene Verordening Gegevensvebescherming (AVG) ons hiertoe.

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw privacy, vul dan ons AVG meldingsformulier in.